SCHOOL FEES
“ACADEMIC YEAR 2023-2024
Оплата за навчання в 2023-2024 навчальному році”
For new students/ для нових учнів

Meridian International Lyceum Education / Навчання Meals / Харчування Regisration fee / Вступний внесок (тільки для нових учнів) Summer contribution Літній внесок After school (optional) / Друга половина (при необхідності)
Ukrainian class Український клас 154 800 ₴ 58 500 ₴ 20 000 ₴ 10 000 ₴ 39 600 ₴
International class Міжнародний клас 237 400 ₴ 58 500 ₴ 25 000 ₴ 15 000 ₴ 39 600 ₴

*Prices are annual and indicated in hryvnias / Ціни річні та вказані у гривнях

  • For payment in full, a 5% discount of the total school fee. у разі сплати повної суми, знижка у розмірі 5% від усієї плати за навчання;
  • Discount for 2 children – 7% for one student; знижка у разі навчання 2-х дітей – 7% для одного учня;
  • Discount for 3 or more children – 10% for two students; знижка у разі навчання 3-х або більше дітей – 10% для двох учнів;

“Fees include textbooks and learning materials, stationary and 3 meals per day.
у вартість входять підручники, навчальні посібники, канцелярія та 3-разове харчування.”


“Attention!!! For students benefiting from several discounts, they will be applied successively, starting with the lowest percentage. The first discount will apply to the tuition fee and the following discounts will apply to the payable fee.
Для студентів, на яких розповсюджуються декілька знижок, такі знижки будуть застосовуватися послідовно, починаючи з найменшого відсотка.
Перша знижка буде застосовуватися до плати за навчання, а наступні знижки застосовуватимуться до суми, що підлягатиме сплаті.”