Класи

Ми пропонуємо нашим наймолодшим учням навчання за збалансованою інтегрованою програмою, розрахованою на три роки.

Основні напрями, на які спирається навчальна програма:

  • індивідуальний, емоційний та соціальний розвиток дитини;
  • комунікативні та мовні навички;
  • фізичний розвиток дитини.

 Сфери знань:

  • література;
  • математика;
  • образотворчі види мистецтва;
  • осягнення світу (формування світогляду).

Протягом перших років навчання, які є основоположними, ми робимо особливий акцент на індивідуальному, соціальному та емоційному розвиткові дитини

Навчаючись у початковій школі, діти поступово формують власний світогляд.

1-й клас

На цьому етапі діти вивчають три основних предмети – математику, англійську мову та цикл природничих наук, поєднаних із засвоєнням знань з інформаційно-комунікаційних технологій (ICT) та базових дисциплін на кшталт географії, історії, технологій дизайну, мистецтва, музики та фізичної культури. Окрім цих предметів, у Міжнародній школі «Меридіан» викладають українську мову.

Протягом першого року навчання учнів заохочують як до теоретичного, так і до практичного навчання, повсякчас контролюючи їхню успішність та зростання в обох напрямах. Ми вчимо дітей пишатися своїми досягненнями і самостійно опікуватися шкільними справами, тому приділяємо особливу увагу їхньому соціальному та емоційному розвитку.

 

2-й клас

На цьому етапі навчання діти осягають ті ж основні предмети і науки, що й у 1-му класі.

У першому півріччі 2-го класу значна частина класної роботи здійнюється у міждисциплінарному форматі, тобто кожна тема розглядається крізь призму різних предметів. Теми структуровано у такий спосіб, аби стимулювати дітей до засвоєння нових предметів з ентузіазмом та максимально самостійно. Відтепер вдома вони робитимуть не лише вправи з читання та каліграфії, а й виконуватимуть повноцінні письмові завдання.

3-й та 4-й класи

На другому етапі початкової школи від дітей очікують більшої самостійності та незалежності, тому їх поступово заохочують до прийняття більшої відповідальності й демонстрації лідерських якостей. Їхнє становлення у цьому напрямі виявляється у звичках, яких вони набувають у процесі навчання, методах організації власної роботи, поведінці та самодисципліні, а також у стосунках з однолітками та вчителями.

У 3-му та 4-му класах предмети викладаються прицільніше; це стосується, передусім, основних дисциплін, до яких належать англійська мова, математика та природничі науки. Учні 4-го класу є повністю підготовленими до предметно орієнтованого підходу до викладання, який застосовується у середній школі, тому від них очікують більшої самостійності у плануванні занять та виконанні завдань.